Εκπρόσωπος Τηλεφωνικών Πωλήσεων 6ωρης απασχόλησης

Η Digicall AE, ένα από τα ταχέως αναπτυσσόμενα CONTACT CENTER, για λογαριασμό του Ομίλου VODAFONE επιθυμεί να εντάξει άμεσα στο δυναμικό της:

Εκπρόσωπος Τηλεφωνικών Πωλήσεων 6ωρης απασχόλησης (Υφιστάμενη πελατειακή βάση)

Κωδικός Θέσης: CCS1

O/Η κάτοχος της θέσης θα εργάζεται για λογαριασμό του Ομίλου Vodafone ή συνεργαζόμενης με αυτή εταιρίας σε κάποια από τις εγκαταστάσεις της στην Αθήνα

Ο/Η κάτοχος της θέσης θα είναι υπεύθυνος/η για :

Για τη διενέργεια εξερχομένων κλήσεων με σκοπό την ενημέρωση και την προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών της εταιρίας, στη υφιστάμενη πελατειακή βάση.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Απόφοιτος ΙΕΚ ή απόφοιτος λυκείου
 • Άνεση στην προφορική επικοινωνία
 • Εργασιακή εμπειρία σε τηλεφωνική εξυπηρέτηση
 • Ικανότητα εργασίας στο πλαίσιο ομάδας
 • Πολύ καλή χρήση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας
 • Εξοικείωση με τη χρήση Η/Υ σε περιβάλλον Windows (MS Office)

Επιθυμητά προσόντα:

 • Γνώση Oracle Siebel
 • Εμπειρία σε πάροχο τηλεφωνίας
 • Εμπειρία στις τηλεφωνικές πωλήσεις

Η εταιρία προσφέρει:

 • Συνεχή εκπαίδευση
 • Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
 • Προοπτικές εξέλιξης
 • Συμμετοχή σε πρόγραμμα προμηθειών