ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ

 

Σήμερα, ένας σημαντικός αριθμός Ελληνικών, ξένων και πολυεθνικών εταιριών προερχόμενες από τους ανταγωνιστικούς και απαιτητικούς κλάδους της οικονομίας έχει ενταχθεί στο πελατολόγιο μας.