Υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες που παρέχει η Digicall καλύπτουν το πλήρες φάσμα των υπηρεσιών contact center, συμπεριλαμβανομένου του HR Outsourcing.

Ο σχεδιασμός της εκάστοτε υπηρεσίας γίνεται βάση των αναγκών του πελάτη και αξιολόγησης των συνθηκών. Το ειδικευμένο και έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό της Digicall φροντίζει για την παροχή εξατομικευμένης υπηρεσίας με στόχο την διασφάλιση της μέγιστης αποτελεσματικότητας και ποιότητας με τις βέλτιστες χρεώσεις.

digicall πορεία προς τα αστέρια

Inbound Service

Outbound Service

HR Outsourcing Service

Multichannel Contact Center 

Εξυπηρέτηση πελατών
Προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών
Υποστήριξη e-shop
Ανάπτυξη βάσεων δεδομένων με στοιχεία πελατών
Υποστήριξη διαφημιστικών καμπανιών
Τεχνική υποστήριξη

Ενημέρωση καταναλωτών
Δημιουργία πελατολογίων
Διαχείριση παραγγελιών
Διαχείριση και καταγραφή παραπόνων
Έρευνα αγοράς
Υποστήριξη πολιτευτών

χέρι πατάει κουμπί

Επιπλέον, η Digicall προσφέρει και μια σειρά από υπηρεσίες στους τομείς:

Back Office Service:

Ψηφιοποίηση
Εισαγωγή δεδομένων
Διαχείριση Εγγράφων
Γραμματειακή υποστήριξη
Διαχείριση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Consulting Service:

HR Consulting
Business Processes Reengineering
Operational Management Consulting
Σχεδιασμός και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων προσωπικού

Κάντε το επόμενο βήμα, τώρα: Επικοινωνήστε μαζί μας!