ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

 

Το βασικό χαρακτηριστικό διαφοροποίησης μας είναι η βαθιά μελέτη των αναγκών σας και η παροχή συμβουλών για το έργο σας με καινοτόμες προτάσεις. Σε όλες τις πτυχές της διαδικασίας, η τεχνική και η επαγγελματική διάγνωση αποτελούν κεντρικό στοιχείο της μεθοδολογίας μας για τη διαχείριση του έργου.

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

 • Εξυπηρέτηση Πελατών 24Χ7

 • Τεχνική Εξυπηρέτηση 24Χ7

 • Παραγγελιοληψία

 • Διαχείριση Παραπόνων

 • Διαχείριση Κρατήσεων και Ραντεβού

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

 • Δημιουργία Leads

 • Προωθητικές καμπάνιες νέων προϊόντων

 • Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων

 • Ανάπτυξη Πελατολογίου

 • Ερωτηματολόγια Ικανοποίησης Πελατών

 • Profiling

 • Cross-selling & Up-selling

 • Καμπάνιες Marketing

 • Ενημέρωση βάσης πελατολογίου

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ &
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

 • Εστίαση

 • E-Shop

 • Ελ. Επαγγελματίες

 • Τουρισμός

 • Τηλεγραμματεία

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

 • Back office / Υποστήριξη

 • Παρακολούθηση status πωλήσεων / παραγγελιών

 • Εισαγωγή δεδομένων

 • Προωθητικές καμπάνιες μέσω ταχυδρομείου

 • Διαχείριση Email

 • Γραμματειακή Υποστήριξη

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • Σχεδιασμός και υλοποίηση Εκπαίδευσης

 • Management consulting

 • Business strategy

 • Ανασχεδιασμός επιχειρησιακών διαδικασιών

 • Συμβουλευτική σε θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού

 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη βελτίωση των εσωτερικών διαδικασιών