ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ISO 9001 : 2015

Συστήματα Διαχείρησης Ποιότητας - Απαιτήσεις
F202 GCERT Cert ISO 9001 GR DIGICALL (new address)

ISO 27001

Σύστημα Ασφάλειας Πληροφοριών
F203 GCERT Cert ISO 27001 GR DIGICALL (new address)

ISO 14001 : 2015

Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρησης

ISO 45001 : 2018

Σύστημα Διαχείρησης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία