ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ISO 9001 : 2015

Συστήματα Διαχείρησης Ποιότητας - Απαιτήσεις
Cert ISO 9001 GR DIGICALL

ISO 27001

Σύστημα Ασφάλειας Πληροφοριών
27001_gr_big

ISO 14001 : 2015

Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρησης
CERT 14000 DIGICALL GR

ISO 45001 : 2018

Σύστημα Διαχείρησης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία
CERT 45000 DIGICALL GR