Η Εταιρεία

H Digicall ΑΕ είναι εταιρεία που παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες contact center από το 2016.

digicall agent

Inbound Services

HR Outsourcing Services

Outbound Services

Multichannel Contact Center Services

κύκλοι και βέλη

Υπηρεσίες (Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά):

Εξυπηρέτηση πελατών
Προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών
Υποστήριξη e-shop
Ανάπτυξη βάσεων δεδομένων με στοιχεία πελατών
Υποστήριξη διαφημιστικών ενεργειών
Τεχνική υποστήριξη

Ενημέρωση καταναλωτών
Δημιουργία πελατολογίων
Διαχείριση παραγγελιών
Διαχείριση και καταγραφή παραπόνων
Telemarketing (τηλεπωλήσεις)
Έρευνα αγοράς
Υποστήριξη πολιτευτών

ανθρωποι που επικοιωνούν

Επιπλέον, η Digicall προσφέρει και μια σειρά από υπηρεσίες στους τομείς:

Back Office Services:

Ψηφιοποίηση
Διαχείριση Εγγράφων
Διαχείριση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Σχεδιασμός και υλοποίηση εκπαιδευτικών

Consulting Services:

Operational Management Consulting
Business Processes Reengineering
HR Consulting
προγραμμάτων προσωπικού

εισερχόμενα

H Digicall λειτουργεί από το 2016 αδιάλειπτα.

Κυριολεκτικά: Παρέχει υπηρεσίες 24/7 με Business Continuity = 99,99%  

O άρτιος εξοπλισμός φροντίζει για την αδιάλειπτη λειτουργία.

12 Phone ISDN PRI Lines
360 Trunks
4 Telecoms Providers
3 Media Servers for PBX and CTI
1 Server Pred. Dialer
3 SDSL Internet Lines
1 ADSL Internet Line

3 Internet Providers
18 Data Servers
250 Workstations (physical/on-site & remotely/off-site)
4 UPS
1 Power Generator
PCI – DSS Certification Compliance

Τα υπόλοιπα, τα αναλαμβάνουν οι άρτια εκπαιδευμένοι άνθρωποι της Digicall.

εκπαίδευση σε πίνακα διδασκαλίας

Άλλωστε, η ηγετική ομάδα της Digicall έχει επαγγελματική εμπειρία στο χώρο του Contact Center και του HR από το 2001!

Η Digicall, παρέχει ποιοτικές και αποτελεσματικές υπηρεσίες contact center σε περισσότερες από 40 εταιρίες από 18 διαφορετικούς κλάδους του επιχειρείν.

Οι περισσότερες από αυτές, εξακολουθούν να είναι ενεργοί πελάτες, επιβεβαιώνοντας όχι μόνο το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών αλλά και την παροχή τους σε τιμές ανάλογες της ποιότητας τους.

πιόνια σκακιού digicall